Girls Varsity Lacrosse · Girls Varsity Lax vs. Churchill Playoff Game